Strona główna

Smart Helmet polski
innowacyjny hełm strażacki

Smart Helmet polski innowacyjny hełm strażacki wyznaczający nowy standard jakości w pracy strażaków. Bezpośrednia łączność wideo z centrum dowodzenia, to realna szansa na zwiększenie bezpieczeństwa oraz istotną poprawę efektywności ratowania ludzi i mienia.

Hełm strażacki Smart Helmet posiada, zintegrowany ze skorupą hełmu zestaw wysokiej jakości kamer: termowizyjnej i 4K. Bezpośrednia transmisja danych rejestrowanych podczas akcji przez Smart Helmet do centrum dowodzenia daje możliwość obserwacji akcji przez dowódców i zarządzania przebiegiem działań ratowniczych. Umożliwia również udostępnienie transmisji ekspertom wyspecjalizowanym w walce z konkretnymi zagrożeniami nieobecnym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W przypadku nietypowych zdarzeń czy katastrof możliwość transmisji na żywo do sztabu zarządzania kryzysowego obrazu z akcji ratowniczej ułatwi podjęcie błyskawicznych decyzji bez konieczności fizycznej obecności w miejscu zdarzenia.

Umiejscowienie kamery termowizyjnej w bezpośredniej bliskości oczu strażaka i jej pełne zintegrowanie ze skorupą hełmu daje możliwość niemal idealnego odwzorowania pola działania w wizjerze bez ograniczenia pola widzenia. Kamera termowizyjna to już nie dodatkowy element wyposażenia wymagający ręcznego uruchomienia, sterowania i manewrowania  podczas poszukiwań w zadymionym terenie. Strażackie ręce mogą być wykorzystane do swobodnego prowadzenia działań i obsługi urządzeń wymagających oburęcznej siły i sprawności.

Transmisja obrazu z obu kamer do centrum dowodzenia wpływa na zwiększenie możliwości bojowych dzięki obserwacji pola akcji przez dowódcę i efektywniejszego reagowania na obserwowane na żywo zagrożenia. Strażak bezpośrednio biorący udział w działaniach ratowniczo gaśniczych przede wszystkim skupia się na ich szybkim i sprawnym ich wykonywaniu. Możliwość oceny sytuacji i obserwacji pola akcji przez osoby nie biorące w niej bezpośredniego udziału pozwoli na usprawnienie jej przebiegu, a tym samym zminimalizowanie ryzyka i ograniczenie strat.

Smart Helmet zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji swoją kompaktową budową, dopracowaniem konstrukcyjnych szczegółów, pełnym zintegrowaniem w jednym hełmie dwóch kamer – kamer termowizyjnej i kamery 4K, z możliwie najwierniejszym oddaniem szczegółów i zakresu pola widzenia oraz umożliwieniem transmisji obrazu z obu kamer i zapisu przebiegu akcji na serwerze.

Smart Helmet to nowoczesny, ergonomiczny i bezpieczny hełm strażacki wyposażony w najnowsze technologiczne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo strażaków i dodający kolejny punkt przewagi w walce człowieka z żywiołem.

Więcej Zwiń

Wideo

Broszura

Kontakt

Smarthelmet.pl Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37
62-800 Kalisz

+48 627 672 016

contact@smarthelmet.pl